Titularidade

En cumprimento do disposto no artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedad da Información e de Comercio Electrónico, facemos constar que estas páxinas corresponden a Maria Elisabeth Sanchez Silva (a seguir “SERFURGO), con NIF Y6884231T e domicilio social en Vilaverde, 18, Mondoñedo, Lugo.

A información oferecida neste site está suxeita a un Aviso de Copyright, a unha Cláusula de exención de responsabilidade e ás normas aplicábeis en materia de Protección de Datos Persoais.

Aviso de Copyright

Queda prohibido o uso de calquer material desta web sen consentimento previo e por escrito de SERFURGO.
 

Cláusula de exención de responsabilidade

O presente site web de SERFURGO, oferece información relacionada cos servizos e produtos de SERFURGO asi como ligazóns a webs externas que puderen ser de interese para o visitante.

Embora fixemos o maior énfase en oferecer un contido exacto e actualizado, SERFURGO non asume responsabilidade ningunha en relación coa información incluida nestas páxinas ou nas ligazóns externas que fosen incluídas.

Dita información é de carácter xeral e non aborda circunstancias específicas relativas a persoas ou organismos concretos. Non oferece necesariamente información exhaustiva, completa, exacta ou actualizada. Conten nalgunhas ocasións ligazóns con páxinas externas sobre as que SERFURGO non ten control algún e respeito das que declina toda responsabilidade.

SERFURGO non asume responsabilidade algunha respeito a problemas de carácter técnico que puderen resultar da consulta das presentes páxinas ou daquelas outras externas obxecto de reenvío.

A presente cláusula de exención de responsabilidade non ten por obxecto limitar a responsabilidade de SERFURGO, de forma contraria ao disposto pola normativa española aplicábel, nin excluir a súa responsabilidade nos casos nos que, en virtude de dita normativa, non poda excluirse.

Protección de datos persoais

SERFURGO cumpre co estabelecido na lexislación española: Lei Orgánica de Protección de Datos (LOPD) e o Regulamento Xeral de Protección de Datos. Vexa tamén politica de cookies.